Home » Hankkeen esittely

Hankkeen esittely

Hyvinvointialan kumppanuuksilla vaikuttaviin palveluihin, eli tuttavallisemmin VaPa-hanke on hyvinvointialan toimijoille suunnattu hanke, joka jatkuu helmikuun loppuun 2023. Mukaan ovat siis tervetulleita niin yritykset, yhteisöt kuin alalle yritystoimintaa suunnittelevat yksityishenkilötkin. Hankkeen tarkoituksena on luoda uusia verkostoja ja yhteistyön muotoja hyvinvointialalle, sekä kehittää alan liiketoimintaa. Asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseksi kootaan ennakkointitietoa.

Hankkeen osallistujat pääsevät tutustumaan esimerkiksi palvelumuotoiluun, sopimusjuridiikkaan, innovaatioihin, työhyvinvointiin, johtamiseen ja alan digitaalisiin apuvälineisiin. Osallistujien on myös mahdollista osallistua digitaalisiin palvelukokeiluihin, sekä tilanteen salliessa lähteä mukaamme benchmarking- tai messumatkalle.

Hanketta toteuttavat Karelia-ammattikorkeakoulu ja Keski-Karjalan kehitysyhtiö KETI

Työpaketit:

1. Kootaan ja analysoidaan olemassa oleva ennakointitieto hyvinvointialan megatrendeistä ja hiljaisista signaaleista kehittämistyön tueksi

2. Hyvinvointialan palveluntuottajille järjestetään koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia, joissa rakennetaan kumppanuuksia ja kehitetään verkostoyhteistyötä sekä siihen liittyvää ymmärrystä ja osaamista.

3. Vahvistetaan johtamis-, kehittämis-, digitalisaatio- ja verkostoitumisosaamista toimijakohtaisten tarpeiden pohjalta liiketoiminnan edistämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.