Uudistumisen apua hyvinvointialalle!

VaPa-hanke on hyvinvointialan toimijoille suunnattu hanke, joka tähtää uusien asiakaslähtöisten palveluiden luomiseen hyvinvointialalle. Uusia palveluita ja palvelupolkuja luodaan hyvinvointialan yritysten ja muiden toimijoiden muodostamissa verkostoissa. Samalla hanke tarjoaa apua yritysten uudistumiseen esimerkiksi palvelumuotoilun, digitaalisten palvelukokeilujen ja johtamisen saralla.

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2020-28.2.2023. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Aluekehitysrahasto EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Hankkeen, hankkeen toteuttajien ja rahoittajien logot: VaPa-hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu, KETI, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan Unionin aluekehitysrahasto